top of page
   Името на гениалния чешки художник Иван (Ян-Вацлав) Мърквичка е записано със златни букви в историята на културната ни съкровищница от 19 и 20 век.
   Художникът e роден в село Видим при Дуба на 23 април 1856 г. Завъшва Пражката академия за изобразителни изкуства, както и Мюнхенската художествена академия. По покана на правителството на Източна Румелия идва в България през 1881 г. и бива назначен за учител в Пловдив.
   Реалистичен автор, посветил голяма част от изкуството си на българските народни традиции - празненства, обичаи, танци, които изписва с етнографска точност. С преместването на Мърквичка в България изкуството му става битово , а тъмния колорит отстъпва пред цветовете на нашите традиционни облекла и носии. Образец в този жанр е прочутата му картина "Ръченица". Работи и в областта на историческите сюжети, пресъздавайки страници от историята на България.

1 / 1

Please reload

mkv01
mkv02
mkv03
mkv05
mkv06
mkv07
mkv08
mkv04

Иван (Ян-Вацлав) Мърквичка

bottom of page