top of page

     На 25 юли Православната ни църква почита паметта на Св. Климент Охридски. Ученик и сподвижник на Светите братя Методий и Кирил, учител и просветител на българите, преводач, автор на старобългарски творби, основоположник на Охридската книжовна школа, първи български епископ, строител на български храмове и манастири.

     Много пъти е говорено и писано от наши и чужди учени за Св. Климент, но науката и до днес разполага с твърде оскъдни сведения за живота и дейността му. В Охрид се носят различни предания за него и Св. Наум. В тези народни предания са отразени голямото обаяние, което са имали двамата охридски светители между народа, непоклатимата вяра на охридското население в тяхната светост и чудодейна закрила. По-достоверни сведения ни дават житията на Св. Климент и Св. Наум, написани от техни ученици и от охридски архиепископи. Също черпим сведения и от съчиненията на самия Св. Климент. Теофилакт Охридски (поч. към 1108 г.) го нарича пръв епископ, който служел и проповядвал на български език.

1 / 1

Please reload

bottom of page